vår filosofi

The Great Wild skapades för att spela en betydande roll i att säkerställa att den vilda naturen och viltet finns kvar för kommande generationer. Vi vill stoppa utrotningen av vilda djurarter och vi vill skydda de delar av världen som ännu inte är oersättligt förändrade av människan.

The Great Wild förändrar sättet vi ser på jakten och viltvård i hela världen.
— Johan Eldh, CEO

Trots att tjuvjakt kanske är det mest välkända problemet gällande utrotning av djurarter, så är det endast ett fåtal arter som lider av detta hot.

Industrialiserat jord- och skogsbruk och boskapsskötsel expanderar ständigt, vilket skapar enorma monokulturer vilket i sin tur förstör de naturliga habitaten för viltet. Viltet är således en konkurrent till industrin.

Jägarna utgör den enda samhällsgrupp som har den realistiska möjligheten att vara en motvikt mot de ekonomiska intressena i denna industriella expansion. De tillbringar mer tid i naturen än någon annan grupp och är villiga att betala mer för att viltet ska bevaras.

Deras passion skapar ekonomiska incitament för bönder och markägare att tänka på viltet när de nyttjar marken. Exemplen på hur viltpopulationer har kollapsat totalt när jakt förbjudits är otaliga, men Kenya är kanske det mesta välkända - där mer än 70% av viltet försvunnit sedan jaktförbudet 1977.

Jakt är en del av vårt DNA; vi var jägare innan vi var mänskliga och den första lyckade jakten har varit en ritual i många kulturer genom historien. Jakt är inte längre en nödvändighet för vår direkta överlevnad, utan istället ett sätt att finna kopplingen till vårt arv - att förstå vilka vi är så att vi kan omfamna de förändingar som den moderna civilisationen kräver.

Jägare förstår att de inte endast är besökare i naturen; de är del av den, precis som det vilda är en del av dem. När de jagar gör de det med etik och respekt, och de lämnar naturen bättre än de fann den.

Vi är en rörelse av personer som delar passionen för jakt och de stora vildmarkerna. Vi är stolta över att vara jägare och vi hjälper varandra uppleva mer av det vilda. Vi uppmanar fler att vara del av detta så länge de delar våra värderingar om hållbar och etisk jakt.

The Great Wild – Jakt För Naturens Skulle