The Great Wild uttagna till 'Google for Entrepreneurs'

The Great Wild har varit del av Epicenter Growth Platform - Powered by Google For Entrepreneurs.

Vårt team valdes ut tillsammans med ett fåtal andra start-ups till möjligheten att få tillgång till arbetsyta, mentorskap, coaching, gå på event och vara del av ekosystemet kring Epicenter i Stockholm. Programmet löpte under maj och juni 2016.

Detta har inneburit att teamet har fått möjligheten att vara del av ett av Sveriges hetaste nätverk för entreprenörer, vilket har bidragit till mycket energi och stimulans för att fortsätta sträva efter vårt mål - att bidra till en förbättrad viltvård i hela världen med hjälp av jägarna!